Skip to Content

Buddha Akshobhya (Mitrugpa) Mantra by H.H. 17th Karmapa

Buddha Akshobhya (Mitrugpa) Mantra lyrics: ”Namo bhagavate Akṣhobhāya, tathāgatāyārhate saṃyaksaṃbuddhyāya. Tadyathā: Oṃ kaṃkani kaṃkani. Rochani rochani. Troṭani troṭani. Trāsani trāsani. Pratihana pratihana. Sarva karma paraṃparāṇime sarva sattvānañcha svāhā.” Bija mantra: Om …

Read More about Buddha Akshobhya (Mitrugpa) Mantra by H.H. 17th Karmapa